+36-70-618-6596 botosjozsef.iroda@gmail.com

Jogtár

Alkotmányjog

EU-ügyek

A TANÁCS 2000. december 22-i 44/2001/EK RENDELETE a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

(1) A Közösség célul tűzte ki, hogy fenntartja és fejleszti a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget, amelyben biztosított a személyek szabad mozgása. Egy ilyen térség fokozatos létrehozása érdekében a Közösségnek egyebek mellett el kell...

bővebben

Végrehajtási jog

Fedezetelvonás

A /Ptk./ Polgári Törvénykönyv szerint az a szerződés, amellyel harmadik személy igényének kielégítési alapját – ingó, ingatlan stb - részben vagy egészben elvonják, e harmadik személy irányában hatálytalan, ha a másik fél rosszhiszemű volt, vagy rá nézve a...

bővebben

Törvénymódosítások

Új jogszabályok 2010.01.19.

************************************************************** 5/2010. (I. 19.) Korm. rendelet a köztisztviselők céljuttatásával összefüggő egyes átmeneti szabályairól Hatályos: 2010. 01. 20., 2010. 02. 01. 2/2010. (I. 19.) IRM rendelet a közúti közlekedési igazgatási...

bővebben

Közigazgatási jog

Büntető jog

Polgári jog

Cég jog

Munka jog

Szabálysértési jog

Adó jog

E-cégeljárás, cégalapítás

Nincs találat

A keresett oldal nem található. Próbálja meg finomítani a keresést vagy használja a fenti navigációt, hogy megtalálja a bejegyzést.

Pénzügyi jog

Ingatlan jog

Egyéb

Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása

Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása (2013. szeptember 26.) Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvényt a következők szerint módosítja: 1. cikk (1) Az...

bővebben

Elérhetőségek

Dr. Botos József ügyvéd irodája
6721 Szeged, Juhász Gy. u. 12/a.
Kattintásra hívható!

Die Kanzlei ist verfügbar unter der Telefonnummer:

Odvjetnicki ured je dostupan na:

Advokatska kancelarija je dostupna na:

Kontakt do kancelarii adwokackiej: