+36-70-618-6596 botosjozsef.iroda@gmail.com
Mi a csődeljárás és a felszámolás között a különbség?

A csődeljárás célja, hogy az adós egyezséget kössön hitelezőivel és a csődeljárás alatt kidolgozott programmal biztosítsa a vállalkozás további muködését.

A felszámolás célja a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése, melynek során az adós hitelezői a csődtörvényben megfogalmazottak szerint kielégítést nyernek.

Ki kezdeményezheti a csődeljárást?

A csődeljárást az adós gazdálkodó szervezet vezetője kezdeményezheti.

Kikre terjed ki a csődtörvény hatálya?

A törvény hatálya a gazdálkodó szervezetekre és azok hitelezőire terjed ki, így nem terjed ki például a magánvállalkozó adósokra.

Ki számít hitelezőnek csőd-, illetve felszámolási eljárásban?

Hitelezőnek az számít, akinek az adóssal szemben jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton alapuló vagy az adós által nem vitatott vagy elismert pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van.

Ingatlan adás-vételi tanácsok

Tanácsok eladóknak, kérje ingatlanközvetítője segítségét!!

Tisztában kell lennie az ingatlana jogi helyzetével. A tulajdoni lap alapján kiderül, terheli-e jelzálog az ingatlant, kik a tulajdonosok és milyen hányadban, van-e haszonélvező vagy szolgalmi jog az ingatlanon. Osztatlan közös tulajdonú ingatlanoknál (ikerházak, osztatlan telkek, osztatlan házrészek) elővásárlási joggal élhetnek a tulajdonostársak.

Földhivatali ingatlan nyilvántartás mindenki számára nyilvános! Kikérheti bárkinek a tulajdoni lapját, ha tudja a címet vagy a helyrajzi számot! Éljen állampolgári jogával, éljen az információkkal! Ingatlanosa, ügyvédje szívesen ad a részletekről és a bejegyzés jellegéről felvilágosítást!

Legyen tisztában az ingatlanát esetlegesen érintő rendezési tervvel. A helyi önkormányzat műszaki osztályán a helyrajzi szám alapján felvilágosítást adnak környezete rendezési tervéről! Ha az ingatlant érinti a rendezési terv, kérdezze meg, hogyan befolyásolja az lakása vagy háza árát. A rendezési tervek nyilvánosak!

Igyekezzen reális árat kalkulálni ingatlanára. Vegye figyelembe, hogy a piacon túlkínálat van és a hirdetési újságokban szereplő ingatlanok pontos paramétereit, adottságait, állapotát, értékmódosító tényezőit nem ismeri, ezért az ott megjelölt árak csupán irányárnak tekinthetők. Sok energiát, időt és fáradságot takarít meg, ha viszonylag objektíven, érzelemmentesen méri fel lehetőségeit és az ingatlan értékét. Ha lehetősége van, forduljon szakemberhez értékbecslési tanácsadásért.

A vevők szeretik a saját képükre formálni, alakítani a kiszemelt ingatlant, és az esetleges beruházások nem növelik jelentősen az ingatlan értékét.

Az eladást időzítse megfelelően. Leginkább tavasztól őszig tartó időszak az ingatlanpiac idénye.

A vevőkkel tárgyaljon tárgyilagosan és határozottan. Ne ragadják el érzelmei, és kérje az ingatlanközvetítője segítségét

Vevőnek az számít, aki már szerződést kötött Önnel, vagy legalább egy előszerződés keretében foglalót fizetett az ingatlanra. Ne lépjen vissza biztatónak ígérkező érdeklődők miatt az ingatlan további meghirdetésétől, csak akkor, ha már megszületett az adásvételi szerződés.

Komoly konfliktusokat kerülhet el, ha Önt is képviselik az adásvétel során.

Elérhetőségek

Dr. Botos József ügyvéd irodája
6721 Szeged, Juhász Gy. u. 12/a.
Kattintásra hívható!

Die Kanzlei ist verfügbar unter der Telefonnummer:

Odvjetnicki ured je dostupan na:

Advokatska kancelarija je dostupna na:

Kontakt do kancelarii adwokackiej: