+36-70-618-6596 botosjozsef.iroda@gmail.com

2. A Magyarországra nehezedő nemzetközi nyomással szemben tanúsított lengyel kiállás a két nép és a két ország egymás szabadságáért való fellépésének és áldozatvállalási készsége kinyilvánításának hosszú történelmi múltra visszatekintő láncolatába illeszkedik. Mint a történelemben mindenkor, a magyar és a lengyel nép szolidaritása most is túlmutat a két országon: az európai népek közös szabadságáért, Európa jövőjéért érzett felelősség megnyilvánulása. 3. Magyarország, amint a közös elnökségi évben, úgy a továbbiakban is együtt kíván működni Lengyelországgal a polgárai akaratának érvényesítése mellett elkötelezett és arra képes, tagállamai egyenlőségének, jogainak és méltóságának kölcsönös tiszteletben tartásán alapuló, jólétüket és biztonságukat garantáló, erős, egységes és szolidáris Európa megteremtéséért. 4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a megfelelő csatornákon nyilvánítsa ki köszönetét a Lengyel Köztársaság Kormánya felé Magyarország melletti szolidaritás vállalása kinyilvánításáért. Köszönjük, Lengyelország!