+36-70-618-6596 botosjozsef.iroda@gmail.com

**************************************************************

5/2010. (I. 19.) Korm. rendelet

a köztisztviselők céljuttatásával összefüggő egyes átmeneti szabályairól

Hatályos: 2010. 01. 20., 2010. 02. 01.

2/2010. (I. 19.) IRM rendelet

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2010. 01. 20.

7/2010. (I. 19.) NFGM rendelet

a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzatai kezeléséről és támogatásainak lebonyolításáról

Hatályos: 2010. 02. 03.

4/2010. (I. 19.) OKM rendelet

a pedagógiai szakszolgálatokról

Hatályos: 2010. 08. 01., 2011. 08. 01., 2010. 02. 03.

1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet

a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Hatályos: 2010. 01. 20.

**************************************************************

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

**************************************************************

305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet

a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól

Módosítja: 5/2010. (I. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2010. 01. 20.

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól

Módosítja: 2/2010. (I. 19.) IRM r.

Hatályos: 2010. 01. 20.

1/2001. (I. 5.) GM rendelet

a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról

Módosítja: 7/2010. (I. 19.) NFGM r.

Hatályos: 2010. 02. 03.

6/2008. (III. 7.) GKM rendelet

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból finanszírozott, állami támogatásnak minősülő felhasználások általános szabályairól

Módosítja: 7/2010. (I. 19.) NFGM r.

Hatályos: 2010. 02. 03.

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Módosítja: 4/2010. (I. 19.) OKM r.

Hatályos: 2010. 08. 01.

Megjegyzés: A rendelet címe a Magyar Közlönyben tévesen jelent meg.

**************************************************************

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

**************************************************************

19/2008. (X. 8.) NFGM rendelet

a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzatai kezeléséről és támogatásainak lebonyolításáról

Hatályon kívül helyezi: 7/2010. (I. 19.) NFGM r.

Hatályos: 2010. 02. 03.

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet

a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról

Hatályon kívül helyezi: 4/2010. (I. 19.) OKM r.

Hatályos: 2010. 08. 01.

Megjegyzés: A rendelet 2. § (6) bekezdése és 1. számú melléklete 2011.

augusztus 1-jén veszti hatályát.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::