+36-70-618-6596 botosjozsef.iroda@gmail.com
Alapvető jogok

Alkotmányjog – képviselet az Alkotmánybíróság előtt

Emberi jogok – képviselet az Emberi Jogok Európai Bírósága (Strasbourg) előtt

Gazdasági jog

Bankjog

Biztosítási jog

Értékpapír jog

EU jog – képviselet az Európai Unió Bírósága (Luxembourg) előtt

Fogyasztóvédelmi jog

Munkajog

Szellemi alkotások joga – szerzői jog, védjegy

Társasági jog – gazdasági társaságok alapítása, tagok közötti jogviták rendezése,

felszámolási eljárások, végelszámolások

Versenyjog – képviselet a Gazdasági Versenyhivatal előtti eljárásban (tisztességtelen piaci magatartás, fogyasztó megtévesztése)

Adó-, jövedéki és vámjog – vagyonosodási vizsgálatokban, NAV előtti képviselet

Polgári jog

Családjog – házassági vagyonjogi szerződések szerkesztése; képviselet bontóperekben, házassági vagyonjogi, gyermek-elhelyezési perekben. apaság megállapítási perekben

Ingatlanjog – társasház-alapítás, ingatlan adásvétele, képviselet építésügyi hatósági ügyekben

Kártérítési jog – képviselet orvosi műhibaperekben, közigazgatási jogkörben okozott kárért való felelősség miatt indult ügyekben stb.

Személyiségi jog – képviselet sajtó-helyreigazítási, adatvédelmi és személyhez fűződő jogok megsértése miatti perekben

Szerződések joga – szerződések szerkesztése, peres képviselet

Öröklési jog – végrendelet szerkesztése, képviselet hagyatéki eljárásban és öröklési perekben

Elérhetőségek

Dr. Botos József ügyvéd irodája
6721 Szeged, Juhász Gy. u. 12/a.
Kattintásra hívható!

Die Kanzlei ist verfügbar unter der Telefonnummer:

Odvjetnicki ured je dostupan na:

Advokatska kancelarija je dostupna na:

Kontakt do kancelarii adwokackiej: