+36-70-618-6596 botosjozsef.iroda@gmail.com

Fedezetelvonás

A /Ptk./ Polgári Törvénykönyv szerint az a szerződés, amellyel harmadik személy igényének kielégítési alapját – ingó, ingatlan stb – részben vagy egészben elvonják, e harmadik személy irányában hatálytalan, ha a másik fél rosszhiszemű volt, vagy rá nézve a...

2008. évi XXXIX. törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

1. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 4. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki: “Ha a közigazgatási végrehajtás során már közzétették az ingóság értékesítéséről szóló hirdetményt, az eljárást az...