+36-70-618-6596 botosjozsef.iroda@gmail.com

Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása

Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása (2013. szeptember 26.) Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvényt a következők szerint módosítja: 1. cikk (1) Az...

2012. évi XII. törvény a közkegyelem gyakorlásáról

1. § Nem indítható, illetve nem folytatható büntetőeljárás a 2011. december 23-án az Országházat körülvevő elzárt terület egyes bejáratainak több személy egymáshoz, illetve a kapukhoz láncolásával megvalósított lezárásával összefüggésben elkövetett, a Büntető...

Fedezetelvonás

A /Ptk./ Polgári Törvénykönyv szerint az a szerződés, amellyel harmadik személy igényének kielégítési alapját – ingó, ingatlan stb – részben vagy egészben elvonják, e harmadik személy irányában hatálytalan, ha a másik fél rosszhiszemű volt, vagy rá nézve a...