+36-70-618-6596 botosjozsef.iroda@gmail.com

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK I. Fejezet A SZABÁLYSÉRTÉSÉRT VALÓ FELELŐSSÉG ÉS A TÖRVÉNY HATÁLYA 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok 1. § (1) Szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely...

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

Tekintettel a nemzetiségek védelme érdekében Magyarország aktív közreműködésével megalkotott nemzetközi dokumentumokban foglaltakra, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Polgári és Politikai Jogokról szóló Nemzetközi Egyezségokmányára, az Európai Biztonsági...

2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról

I. fejezet Általános rendelkezések, az Alkotmánybíróság jogállása és szervezete 1. Értelmező rendelkezések 1. § E törvény alkalmazásában a) egyedi ügy: a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogát vagy kötelezettségét,...